Назад

Конзилијарно мишљење

Конзилијарно мишљење
Дефиниција

Предлог, савет или мишљење три доктора специјалноста здравствене установе у којој се дете лечи, односно надлежног центра за ретке болести.

Шта садржи:

  • Дијагнозу обољења, стања или повреде
  • Разлоге због којих се не могу успешно лечити у републици србији или не може успоставити дијагноза
  • Предлог о начину, земљи и месту лечења, односно успостављања дијагнозе, односно ангажовању иностраног експерта
  • Доказ о томе да је потврђен пријем пацијента у здравсвену установу у иностранству
  • Где конзилијум предлаже даље лечење, односно успостављање дијагнозе
  • Процена трошкова тог лечења, односно упостављање дијагнозе