Назад

Конзилијарно мишљење

Конзилијарно мишљење
Дефиниција

Да би се покренуо поступак доделе средстава из фонда, потребно је поднети захтев од стране пацијента, родитеља или другог законског заступника пацијента

Где се подноси?

  • подноси се министарству здравља, са назнаком ,,За буџетски фонд’’.

 

Шта садржи:

  • Захтев за аплицирање
  • Конзилијарно мишљење
  • Одбијеницу из Републичког фонда за здравствено осигурање.