Навигација
Назад

Информација о захтевима за доделу средстава из Буџетског фонда за лечење у 2020. години

Информација о захтевима за доделу средстава из Буџетског фонда за лечење у 2020. години

Из Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији у 2020. години одoбрена су средства за лечење 10 пацијената у иностранству - иностраним здравственим установама (2 захтева су одобрена за контролне прегледе), предложено је да се пошаље 38 узоракa за дијагностичко испитивање, у иностраним лабораторијама и одобрена су средства на име хонорара иностраног експерта који је извео ортопедске интервенције за 3 пацијента у Универзитетској дечјој клиници.

Одобрена су средства:

 • на име обављања контролног прегледа у износу од 1400 евра, у иностраној установи (Bambino Gesu, Rim) за једног пацијента где је и учињена трансплантација матичних ћелија хематопоезе;
 • на име обављања контролног прегледа у износу од 6968,80 евра у иностарној установи Ismett, Palermo Italija, за пацијента коме је извршена пре неколико година трансплантација јетре;
 • на име лечења 3 пацијента оболела од онколошких болести: - за једног пацијента одобрена су средства у износу од 250.000 евра, у иностраној установи Универзитетски медицински центар „Eppendorf“ у Хамбургу, Немачка; - за лечење другог пацијента у клиници „The Chaim Sheba Medical Center аt Tel HaShomer“, Израел, средства у износу од 210.000 $, као и трећег пацијента у „Klinikum Stuttgart“ одобрена су средства у износу од 30.930 евра;
 • на име лечења једног пацијента у Универзитетској клиници у Хајделбергу, Немачка, у износу од 36.630 евра;
 • на име операције пацијенткиње у „Universitatklinikum“ у Ерлангену, Немачка, одобрена су средства у износу од 14.480 евра;
 • на име лечења једног пацијента у износу од 4800 евра, у иностраној установи „Universitatsklinikum Graz“;
 • на име кардиохируршке интервенције у иностраној установи „The Harley Street Clinic“, Лондон, у износу од 56.889 £;
 • на име одласка на лечење једног пацијента у „Childrens Hospital Zurich“, у износу од 45.000 CHF.

Одобрена су средства на име хонорара иностраног експерта који је извео ортопедске интервенције за 3 пацијента у Универзитетској дечјој клиници – укупни хонорар 6.000 евра у динарској противвредности.

Одобрена су и средства за слање 38 узорака у иностране лабораторије (Универзитетска клиника у Љубљани, „Q Genomic“ у Барселони, „Centrogene Rostock“, Немачка, „Erasmus“ Холандија) у укупном износу од 29. 151,34 евра.

Планирана средства за Буџетски фонд у 2020. години износе 544.233.000 динара.

До сада је потрошено у 2020.години 89.300.166 динара.

Расположива средства износе:

 • на извору 01 - опшшти приходи и примања буџета: 415.615.000,00 динара;
 • на извору 15 - неутрошена средства донација из претходних година: 14.317.000,00 динара;
 • на извору 08 - добровољни трансфери од физичких и правних лица: 12.759,40 динара (у току 2020.године до сада је уплаћено 12.759,40 динара).