Навигација
Назад

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ

Буџетски фонд за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији приказан је у буџету Републике Србије за 2019.годину („Службени гласник РС“ број 72/19) на разделу 27. Министарство здравља, Глава 27.3. Буџетски фонд за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији и намењен је за обезбеђивање додатних средстава за лечење обољења, стања или повреда, као и лечење оболелих од одређених врста ретких болести, које су излечиве, а које се не могу успешно лечити у Републици Србији и за које Републички фонд за здравствено осигурање не може да обезбеди довољан износ средстава од уплате доприноса за обавезно здравствено осигурање и из других извора финансирања у складу са законом.

У оквиру Програма 1803 – Развој квалитета и доступности здравствене заштите, за Буџетски фонд за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији, планирана су средства у укупном износу од 486,319,185,21 динара, а реализована у укупном износу од 370,286,605.25 динара, по следећим изворима финансирања:

  • на извору 01 – Приходи из буџета, планирана су средства у износу од 465,159,000 динара и реализована у износу од 364,391,325.25 динара, односно 78.33% од текуће апропријације;
  • на извору 15 - Неутрошена средства из донација из претходних година износе 11,160,185.21 динара, а извршено је 5,895,280.00 динара, што је 52.82 % од плана.

Напомена: Средства на извору 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица, која су планирана у износу од 10.000.000,00 динара, остваренa су у износу од 10,202,200.00 динара. Средства у износу од 15,467,105.21 динара су пренета у 2020. годину евидентирају се као неутрошена средства из донација из претходних година и биће расположива за трошкове лечења, као и друге трошкове у вези са лечењем, односно утврђивањем дијагностике, који ће се плаћати из Буџетског фонда.

Рачун у НБС је затворен у 2019. године, a отворен је код Управе за трезор наменски девизни подрачун 840-248731-59. Салдо на девизном рачуну, на дан 31.12.2019. године, износи 2.099,88 евра и пренет је у 2020.годину.

На основу решења o распореду средстава буџета Републике Србије за 2019. годину, а у складу са одлукама о додели средстава из Буџетског фонда за лечење, вршене су уплате иностраним здравственим установама за лечење пацијената односно за слање узорака на дијагностичко лабораторијско испитивање, као и за друге трошкове настале у вези са лечењем, односно утврђивањем дијагнозе пацијената.